Acord per a la continuïtat de les ballades de sardanes de la Catedral els dissabtes a la tarda

 

• El projecte busca renovar i innovar el tradicional format de ballades i s’iniciarà després de les festes de Santa Eulàlia

 

Barcelona, 7 de gener de 2020. – L’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona ha iniciat les gestions amb l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona per portar a terme un nou projecte, “Ballades a la Catedral”, que afegirà a les ballades dels diumenges al matí que ja organitzava davant la Seu barcelonina, les ballades dels dissabtes a la tarda, després que l’entitat organitzadora renunciés a seguir amb aquesta tasca el proper 2020. El projecte inclou i incrementa també les ballades estiuenques que organitzava la Federació de Colles de Barcelona els dijous al vespre.

En l’esmentada iniciativa, l’Agrupació compta amb la col·laboració, a més de l’esmentada Federació, de la Fundació Universal de la Sardana, de la Cobla Principal del Llobregat i de diversos col·laboradors que han aglutinat la veu de molta gent preocupada per la continuïtat de les ballades sabatines.

Si tot va com es preveu, es pot anunciar que les “Ballades a la Catedral” de 2020 s’iniciaran després de les Festes de Santa Eulàlia, el diumenge dia 16, i se celebraran tots els dissabtes a la tarda i els diumenges i dies festius al matí (exceptuant el dia 1 de maig) i fins al diumenge 28 de juny. A l’estiu es faria una ballada setmanal al vespre en un dia encara a determinar i després de les Festes de la Mercè es reprendria la fórmula del primer semestre fins a finals de novembre.

L’organització ha desenvolupat diversos mecanismes per a que les més de 800 persones que van signar en la campanya popular i espontània que es produí per reivindicar la continuïtat de les ballades puguin fer efectives les seves aportacions per aconseguir l’absoluta viabilitat del projecte. Les donacions econòmiques que facin els particulars i les empreses es podran desgravar de la declaració de la renda. A la web de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona hi trobareu tota la informació i documentació necessària per portar a terme les donacions: https://acfbarcelona.cat/aportacions-continuitat-ballades/ 

Un dels objectius del nou projecte és aconseguir que “Ballades a la Catedral” esdevingui una icona barcelonina i un reclam turístic de la ciutat i del país sencer.