Grup de Teatre Eduard Costa

COM I QUAN ES VA CREAR L’ACTUAL SECCIÓ DEL GRUP DE TEATRE

L’actual Agrupació es va fundar un 26 d’octubre de 1922 amb el nom d’AGRUPACIÓ SARDANISTA DE BARCELONA

ANYS 1928-1929
Fins aquí, l’activitat havia estat exclusivament sardanista, però per complaure al soci i sufragar les elevades despeses que hi havia s’inicien noves activitats com Teatre i Moviment Femení i Cultural.

ANYS 1930-1931
Des de la seva fundació, l’Entitat va anar canviant d’estatge socials, per diferents i obvis motius (econòmics, espai, etc.)
A principis dels anys 30, s’instal·la a l’Avinguda del Paral·lel (Marqués del Duero núm. 101).
En el transcurs d’aquests anys, es van anar fent millores al seu local. S’hi van construir llotges decorades amb pintures del soci senyor Tey , representant títols de sardanes populars.
Es construeix un entresolat de fusta per a la secretaria i també, gràcies al patrocini personal i gairebé exclusiu d’en Joan Munné, es completa amb un escenari, que inaugurarà la Secció “Amical Artística de Teatre”, quadre escènic dirigit pel propi Joan Munné, qui, posteriorment també ocuparà la presidència de l’Entitat, substituint l’Antoni Perramon.
L’Agrupació continua destacant-se per la seva solvència sardanista, però a excepció del Teatre, les altres activitats van decandint i caldrà donar-li un nou impuls jove.

ANYS 1934-35-36
ANYS DIFÍCILS
Les Seccions Amical Artística de Teatre, Grup Feminal, Esports, Esbarjo, Cultura, Biblioteca, Arxiu, i més endavant el Grup Infantil, i Cursets d´Ensenyament de Sardanes agafen una gran embranzida.
A mida que són cridades les lleves per incorporar-se a l’exèrcit de guerra, l’entitat veu com va minvant l’assistència d’homes joves, fins a l’extrem que la Junta Directiva resta reduïda a la mínima expressió, i això obliga que el 8 de desembre del 1937 es prengui l’acord de formar un “Consell de Govern i Administració” de caire provisional. Fins i tot, alguns membres d’aquest Consell es veuran obligats a marxar als fronts i seran reemplaçats per les noies del Grup Feminal.
Va passant el temps sense veure la tan desitjada fi de la guerra i l’activitat de l’Agrupació queda reduïda pràcticament a les actuacions del Grup Infantil sota la direcció de Joan Matas, que mantenen un caliu familiar i agradós.
Els darrers mesos del 1938 l’activitat és merament administrativa i en entrar l’any 1939, l’Agrupació Sardanista de Barcelona és obligada a abandonar l’estatge del Paral·lel i momentàniament resta del tot inactiva.

ANY 1939
FI DE LA GUERRA CIVIL
ETAPA DIFÍCIL I FOSCA
25è ANIVERSARI
L’AGRUPACIÓ SARDANISTA CLANDESTINA
En quedar l’Agrupació Sardanista de Barcelona sense local, s’encarreguen de la custòdia de les coses d’algun valor els socis Josep Oromí (de la senyera), Eduard Llansana (d’un armari amb llibres), F. Figueras (de l’arxiu de sardanes), Antoni Pey (els mobles de secretaria).
El mestre Josep Taxés instal·la la denominada “Academia de Música, Canto y Declamación”, en el pis principal del carrer Aurora, 12 (antic estatge del Cor Catalunya Nova). Una bona part dels socis de l’Agrupació fan vida social activa en l’esmentada acadèmia, que es converteix en la llar provisional de l’Entitat. S’hi forma un Quadre Escènic que ofereix moltes representacions de comèdia i sarsuela, amb tant d’èxit que aviat aquell local resulta insuficient i s’ha de sotsarrendar també la sala d’actes del Gremi de Cansaladers de Barcelona, al carrer Tallers 22, on es desenvoluparà igualment una important tasca cultural..

SECCIÓ SARDANISTA DE CLUB DINÀMIC
El Club Dinàmic del carrer del Banys Nous, 9, amb lloable gentilesa acull tota la massa Agrupacionista constituint-se en Secció Sardanista del Club Dinàmic.
Com sigui que L’Agrupació Sardanista no ha celebrat cap assemblea des d’abans del 1939, es considera vigent la darrera Junta Directiva.
L’any 1949, el Grup Feminal, organitza el dia 15 de maig, un Festival al Teatre de la Capella Francesa, del carrer Bruch 94, en un acte de simpatia a la rapsode Pepita Llunell i al compositor Fèlix Martínez i Comin, en el qual també es representà la comèdia de J. Mª Folch i Torres “Julieta filla única”, d’aquesta manera es va fonamentar la base d’un futur quadre escènic.

ANY 1950
Com que la Secció Sardanista del Dinàmic cada dia té mes associats, és necessari trobar una solució d’autonomia i es contacte amb el senyor Joan Viladoms, fundador de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona, que ha deixat de tenir activitat i està a punt de dissoldre’s.
Així doncs, s’acorda mútuament la fusió i s’adopta aquest nom modern, però mantenint l’antiguitat de l’Agrupació Sardanista de Barcelona, fundada el 1922.

ANY 1951
Durant aquest primers mesos la Secció de Teatre de l’entitat, gràcies a la bona relació del Club Dinàmic (carrer Banys Nous), du a terme diverses representacions al Teatre Escola del carrer Consell de Cent de Barcelona.
De la Direcció escènica se n’ocupa en Daniel Torné, i de l’artística, en Joan Llagostera amb l’assessorament general d’en Joan Munné.
El mes de novembre d’aquest 1951 l’Agrupació s’instal·la al carrer Sant Honorat núm. 1, amb tots els avantatges de disposar de un local més espaiós. Permeten que les diferents seccions, puguin gaudir més àmpliament de les seves activitats.

ANYS 1952 – 1961
Període que L’Agrupació està ubicada al carrer de Sant Honorat núm. 1 (Barcelona).
Cal remarcar que durant aquest anys el Grup de Teatre fa una actuació mensual, tret dels mesos estiuencs.
S’encarrega de la direcció escènica Daniel Torné (fins a l’any 1954 ) i amb la col·laboració de Joan Llagostera (part artística) i de J. Borrell com a traspunt.
*El Quadre Escènic, fins a l’abril del 1954 havia estat dirigit per Daniel Torné i des de novembre del mateix any fins al maig del 1957,que ho assumeix el senyor Ricard S. Güell.
*1959 nova direcció a càrrec de Josep Bonna.

Agost 1955
Es crea un Quadre escènic infantil, sota la Direcció d’Eduard Costa i Duran.
Els socis i familiars que desitgin ingressar poden fer la inscripció a secretaria. També s’admeten inscripcions de socis i sòcies per al quadre escènic d’adults.
La majoria de representacions es fan al Teatre Escola del carrer Consell de Cent, Actualment un aparcament. I a partir de la temporada 1957-58, al Teatre de la Caixa de Pensions del carrer Rosselló, 161, Actualment serveis de Consultes Externes de l’Hospital Clínic de Barcelona.

UN NOU LOCAL
19 novembre 1961
Un pis de la Via Laietana 115, 1r. 1a. (entre Diputació i Consell de Cent) de Barcelona.
Aquest serà doncs ,el nou local social que s’inaugurarà durant les festes del XXXI Aniversari de l’Agrupació.
Durant uns 6 anys la Secció Grup de Teatre roman inactiva en haver-se dissolt l’elenc artístic.
De nou l’Agrupació es trasllada a un altre local.
S’inaugura, el 10 de desembre 1967, al Carrer del Pi núm. 6, pral. de Barcelona.
Des del 26 de desembre del 1967, un novell quadre escènic, dirigit per Vicenç Constantí, ofereix als socis diverses representacions en diferents locals.
Per poc temps, en 1968 el Grup adopta la denominació de “Piscis”, perquè a primers de 1969 es torna a dissoldre el grup, fins que el 29 de novembre del 1969 torna a renéixer amb la incorporació d’un grup d’actors i actrius que anys enrere havien actuat com infantils. Sota la direcció de l’Eduard Costa, reprenen un seguit d’actuacions que es mantenen fins a la primera dècada dels anys 70, l’any 1973, aproximadament.
A partir d’aquí el Grup de Teatre resta totalment inactiu.

ETAPA ACTUAL (1997-2015)
No és fins al 1997, coincidint amb la celebració del 75è Aniversari de l’entitat que es pren la iniciativa, per part d’Eduard Costa, Josep Tirvió i amb la col·laboració de Josep Cuello, de localitzar els ex-components de la secció de Teatre, tan de l’època darrera (anys 70 ), com de més anterioritat (anys 50 i 60).

S’organitza una trobada al local del carrer del Pi.
El retrobament de companys després de molts anys, fa que la cita sigui molt emotiva i d’un gran èxit. Es proposa, fer una actuació durant les festes del 75è aniversari (1997/1998). L’obra escollida és “Madame”, que a causa del volum d’actors i actrius que engloba l’obra , fa que la participació i predisposició d’una gran part dels assistents sigui força engrescadora.
Si bé no tothom vol o pot participar-hi, hi ha el suficient quòrum perquè es faci realitat la proposta.
“Madame” es materialitzà el 4 d’octubre de 1998 al Cercle Catòlic de Gràcia, amb la participació de 8 actrius i 10 actors, i 4 components del equip tècnic, sota la direcció de l’Eduard Costa.
S’inicien de nou les activitats del Grup de Teatre de l’entitat, amb molta il·lusió .

L’any 2001 , i com a homenatge al seu promotor i director, el Grup acorda que el seu nom a de ser , Grup de Teatre Eduard Costa de l’ACFB.
Des del 1998, fins a l’actualitat, any 2015, s’han representat 31 actuacions, ininterrompudament (gairebé dues per any), a les sales C.C. de Gràcia, C.C. de Sants , els Lluïsos de Gràcia, Sant Pacià de Sant Andreu, entre altres i darrerament, gràcies a l’actual local que disposa l’entitat, al carrer Pou de la Figuera núm. 15, a la Sala Ramón Barqué, amb obres de petit format o de “butxaca”. Permetent fer la representació corresponent durant dos dies.

Aquesta etapa, i en diferents períodes, la Direcció del Quadre anat a càrrec d’Eduard Costa, Josep M. Raventós , i darrerament. Josep Sinués.
Molts dels que formen l’actual quadre escènic, es mantenen des de la retrobada de l’any 1997 (entre d’altres: Albert Baró, Jaume Gibert, Pere Raventós, Josep Sinués , M. Àngels Felipe, Neus Diaz – Santos, etc.). A la vegada que s’han incorporat , nous components al Grup, (entre d’altres Eduard Costa (fill), Enric Sepúlveda, Marcos Soriano, Joan Salvador, Míriam Bentanachs, Conxi Bito, Dolors Gallardo, etc.) i gràcies a un bon ventall d’edats, fins al punt de disposar d’un Grup Infantil. (els germans Llorens Costa i altres infants)

En aquest nou període, cal remarcar la trista pèrdua d’en Cesc Costa, entranyable amic i company.

( Jaume Gibert)

 

Des de el 2009 fins el 2012 a les representacions col.laboraven en l’espectacle a la segona part, un grup de Dansa.

Des de el 2014 fins el 2019, ja a la seu de la Casa de la Sardana, vam comptar també amb el Grup Vocal Gatzara, es va interrompre el 2020 per conseqüències de la pandèmia.

El grup també es vam veure obligats a aturar per la pandèmia, al Nadal del 2020 els components del grup telemàticament, cadascú des de casa seva vam fer una petita interpretació, la gran feinada la van tenir en Joan Brugalla i Conxi Bito, aquests van ser els veritables artífexs de l’experiència per realitzar el muntatge i així poder  penjar a la web d l’Agrupació.

El novembre del 2021, amb totes les mesures higièniques per la pandèmia ja vam poder representar a la sala Ramon Barqué una adaptació de la pel.lícula “ 12 hombres sin piedad”.

Al ser una adaptació, érem 8 actors i actrius (l’original tot eren homes) vam anomenar la nostra representació “8 sense pietat”.

El mes d’abril d’aquest 2022 amb mesures més relaxades vam presentar un audiovisual i poemes relacionats per homenatjar i donar a conèixer les dones poetesses i les seves dificultats per ser reconegudes.

Els anys 2022-2023, ha estat molt important per a nosaltres, hem celebrat el Centenari de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona i els 25 anys del nostre grup de teatre, des de la nova etapa del retrobament d’antics actors i actrius per celebrar els actes del 75è Aniversari de l’entitat.

L’any 2022 l’obra prevista per representar al novembre, es va haver de posposar a l’abril del proper any, per la malaltia d’un company i la intervenció quirúrgica Director en Josep Sinués.

Al maig de 2022, va traspassar el nostre President de l’Agrupació en Jesús Ventura E.P.D.

L’11 de gener de 2023 en homenatge a ell, es va anomenar la sala gran de l’entitat amb el seu nom: Espai Jesús Ventura.

L’any 2023, per primera vegada a l’espai Jesús Ventura, hem pogut representar amb tota normalitat les dues obres previstes, per l’ abril i novembre.

En aquest nou període des que vam iniciar aquesta nova etapa, cal fer esment de  la trista pèrdua d membres i col.laboradors del nostre grup de teatre:  Cesc Costa, Robert Pifarré, Esteve Ruiz, Josep Cuello, Pere Raventós E.P.D.

Durant alguns anys, al juny, el grup vam assistir als tallers de teatre que organitzava el grups de teatre Amateur , vam rebre “master class” de diferents actors del nostre teatre català, entre altres Toni Albà, Ernest Villegas etc.

Col.laboracions:

Des de 2013 membres del Grup col.laborem anualment amb els espectacles:  Dramaturgs catalans organitzats i dirigits per Mª Dolors Busquets.

Febrer 2013, el nostre grup va participar, en l’encesa de l’estelada feta amb espelmes a Sant Cugat del Vallès, acte organitzat per l’Assemblea Nacional de Catalunya, sota el lema “Encén l’estelada a Sant Cugat”. La nostra aportació fou l’espelma núm 1572.

Setembre 2013, 4 membres del nostre grup, dins la 31a edició dela Setmana del Llibre en Català celebrada  al Pla de la Catedral, participarem en el acte “Donem veu a Salvador Espriu”, llegint uns poemes d’aquest autor.

Maig del 2014,  membres del nostre grup de teatre va col.laborar  dins dels actes del 14è del Concurs Internacional de roses noves, al Parc Cervantes, concretament  amb el recital poètic “ La sardana a la poesia”.

4 de juny de 2017, Dia de l’Associacionisme  Cultural  dins dels actes” Sardana i Poesia”  al Pla de la Catedral, durant la ballada de sardanes, uns membres del nostre grup de teatre va fer una lectura dramatitzada d’una sel.lecció de lletres de sardanes molt conegudes.

La tarda del 16 de juny d’aquest mateix any, 2017 en la inauguració de l’Agrupació i la de la Casa de la Sardana, una component del grup de teatre, va llegir una carta escrita pel Molt Honorable President de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre la Sardana.

(M.Àngels Felipe)