Seccions històriques

L’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona ha aplegat seccions diverses en els seus més de cent anys d’història. Des de la seva formació com a entitat sardanista en el primer terç del segle XX, ha anat transformant-se per donar cabuda a altres inquietuds socials i culturals, pròpies del món agrupacionista. En aquest apartat trobareu un recull d’algunes de les seccions històriques de l’Agrupació actualment desaparegudes, però que formen una part imprescindible del relat històric de l’entitat.