El centenari

CENT ANYS D'AGRUPACIÓ

Presentació Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona