Junta Directiva

 

La junta de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona es reuneix mensualment a l’estatge social de l’entitat i està composta per:

President: Jesús Ventura i Barnet
Vicepresident 1r i Tresorer: Eduard Costa i Maestre
Vicepresidenta 2a: Maria Teresa Colet i Comas
Secretari: Jordi Font i Ortí
Comptador i Vocal del Grup de Teatre: Josep Sinués i Vallverdú
Vocal d’Amics dels Concerts: Joaquim Rucabado i Aguilar
Vocal del Grup de Muntanya: Miquel Piquet i Tomàs
Vocal de Turisme: Maria Rosa Aymamí i Ribas
Vocal de Relacions Socials: Enric Sans i Comas