Junta Directiva


La junta de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona es reuneix mensualment a l’estatge social de l’entitat i està composta per:

President: Eduard Costa i Maestre

Vicepresident 1r:Joaquim Rucabado i Aguilar

Vicepresidenta 2a: Montserrat Martorell i Jornet

Secretari: Jordi Font i Ortí

Secretari 2a: Neus Montañola i Tomàs

Tresorera Comptable: Montserrat Martorell i Jornet

Vocal del Grup de Teatre: Josep Sinués i Vallverdú

Vocal d’Amics dels Concerts: Joaquim Rucabado i Aguilar

Vocal del Grup de Muntanya: Miquel Piquet i Tomàs

Vocal de Turisme: Maria Rosa Aymamí i Ribas

Vocals: Maria Àngels Felipe i Martínez

Vocals: Conxita Bito Fernández

Presidenta Honorària: Maria Teresa Colet i Comas