Junta Directiva

 

La junta de l’Agrupació Cultural Folklòrica Barcelona es reuneix mensualment a l’estatge social de l’entitat i està composta per:

President: Eduard Costa i Maestre
Vicepresident 1r: Maria Teresa Colet i Comas
Vicepresidenta 2a: Joaquim Rucabado i Aguilar
Secretari: Jordi Font i Ortí
Secretari 2a: Neus Montañola i Tomàs
Tresorera Comptable: Montserrat Martorell i Jornet
Vocal del Grup de Teatre: Josep Sinués i Vallverdú
Vocal d’Amics dels Concerts: Joaquim Rucabado i Aguilar
Vocal del Grup de Muntanya: Miquel Piquet i Tomàs
Vocal de Turisme: Maria Rosa Aymamí i Ribas
Vocal Centenari: Maria Àngels Felipe i Martínez
Vocal Centenari: Conxita Bito Fernández